Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XIV-a după Înălțarea Sfintei Cruci (a XXXI-a după Rusalii)
Evanghelia: Luca 18,35-43
Apostolul: 1Timotei 1,15-17

Luca 18,35-43

Și când S-a apropiat Isus de Ierihon, un orb ședea lângă drum, cerșind. Și, auzind el mulțimea care trecea, întreba ce e aceasta. Și i-au spus că trece Isus Nazarineanul. Și el a strigat, zicând: Isuse, Fiul lui David, fie-Ți milă de mine! Și cei care mergeau înainte îl certau ca să tacă, iar el cu mult mai mult striga: Fiule al lui David, fie-Ți milă de mine! Și oprindu-Se, Isus a poruncit să-l aducă la El; și apropiindu-se, l-a întrebat: Ce voiești să-ți fac? Iar el a zis: Doamne, să văd! Și Isus i-a zis: Vezi! Credința ta te-a mântuit. Și îndată a văzut și mergea după El, slăvind pe Dumnezeu. Și tot poporul, care văzuse, a dat laudă lui Dumnezeu.

 

“Și i-au spus că trece Isus Nazarineanul”
         pr. Anthony M. Coniaris

Isus și orbul
         pr. Gheorghe Neamțiu

Păcatul ușor sau lesne iertător
         pr. Gheorghe Neamțiu

Despre credința cea statornică și despre milostenie
         pr. Ilie Cleopa

Credința care mântuiește
         pr. Tertulian Langa

Răbdarea în suferințe
         Sf. Ioan Gură de Aur

Lumina Slavei
         dc. Vasile Tudora

Orbul din Ierihon
         pr. Visarion Iugulescu

Duminica orbului din Ierihon
         pr. Ioan Abadi si pr. Alexandru Buzalic

Afișează toate în aceeași pagină