Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a II-a după Crăciun
Anul B (A, C)

Lecturi:
Sirah 24,1-4.8-12
Efeseni 1,3-6.15-18
Ioan 1,1-18

Ioan 1,1-18

La început era Cuvântul și Cuvântul era la Dumnezeu și Cuvântul era Dumnezeu. Acesta era la început la Dumnezeu. Toate au luat ființă prin el și fără el nu a luat ființă nimic din ceea ce există. În el era viața și viața era lumina oamenilor, iar lumina în întuneric luminează, dar întunericul nu a cuprins-o. A venit un om, trimis de Dumnezeu, al cărui nume era Ioan. Acesta a venit spre mărturie, ca să dea mărturie despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina, ci a venit să dea mărturie despre lumină. [Cuvântul] era lumina adevărată care, venind în lume, luminează pe orice om. Era în lume și lumea a luat ființă prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Însă celor care l-au primit, celor care cred în numele lui le-a dat puterea de a deveni copii ai lui Dumnezeu, care nu din sânge, nici din voința trupului, nici din voința bărbatului, ci din Dumnezeu s-au născut. Și Cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Ioan a dat mărturie despre el și a strigat: “Acesta era cel despre care v-am spus: Cel care vine după mine a ajuns înaintea mea pentru că era mai înainte de mine”. Într-adevăr, noi toți am primit din plinătatea lui har după har. Pentru că Legea a fost dată prin Moise, harul și adevărul au venit prin Isus Cristos. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Fiul, care este spre pieptul Tatălui, el l-a revelat.

 

Duminica recunoștinței, promisiunilor și a cererilor
         pr. Anton Dancă

Duminica a II-a după Nașterea Domnului
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a II-a după Crăciun
         pr. Anton Iștoc

Retrospectivă asupra Nașterii Domnului
         pr. Anton Dancă

Duminica a II-a după Crăciun (pt. copii)
         pr. Pietro Righetto

Acea înțelepciune care nu se învață din cărți
         pr. Alessandro Pronzato

Duminica a II-a după Crăciun (B) (audio)
         Diverși alți autori

Afișează toate în aceeași pagină