Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XVII-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
1Regi 3,5.7-12
Romani 8,28-30
Matei 13,44-52

Matei 13,44-52

În acel timp, Isus a spus mulțimilor: “Împărăția cerurilor este asemenea cu o comoară ascunsă într-un ogor pe care un om găsind-o, o ascunde din nou și, cuprins de bucurie, se duce și vinde tot ce are și cumpără ogorul acela. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, vinde tot ce are și-l cumpără. Împărăția cerurilor se mai poate asemăna cu un năvod aruncat în mare, care strânge tot felul de pești. Când s-a umplut, pescarii îl trag la țărm, se așază și aleg peștii buni în coșuri iar pe cei răi îi aruncă. Tot așa va fi și la sfârșitul lumii: îngerii vor veni și vor despărți pe cei răi de cei drepți, și-i vor arunca în cuptorul cu foc. Acolo vor plânge și vor scrâșni din dinți. Ați înțeles toate acestea?” Ei au răspuns: “Da!” Apoi le-a zis: “Orice cărturar care a devenit ucenic al împărăției cerurilor este asemenea gospodarului care scoate din tezaurul său lucruri noi și vechi”.

 

Înțelepciunea înțelepciunii
         pr. Anton Dancă

Împărăția lui Dumnezeu este bucuria acțiunii
         pr. Anton Dancă

Duminica a XVII-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Duminica a XVII-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Duminica a XVII-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a XVII-a (A)
         pr. Șerban Tarciziu

Summum bonum
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Dumnezeu iubește pe aceia care sunt dispuși să riște totul
         pr. Alessandro Pronzato

Afișează toate în aceeași pagină