Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XVI-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Înțelepciune 12,13.16-19
Romani 8,26-27
Matei 13,24-43

Matei 13,24-43

În acel timp, Isus a spus mulțimii această parabolă: “Împărăția cerurilor este asemenea unui om care a semănat sămânță bună în ogorul său. Dar în timp ce toți dormeau, a venit dușmanul său și a semănat neghină printre grâu și s-a dus. Când a crescut paiul și a dat în spic, atunci s-a văzut și neghina. Servitorii au mers la stăpân și i-au spus: «Stăpâne, n-ai semănat oare sămânță bună în ogorul tău? De unde are atunci neghină?» El le-a răspuns: «Un dușman a făcut aceasta!» Servitorii i-au zis: «Vrei să mergem să o plivim?» Dar el a răspuns: «Nu, ca nu cumva plivind neghina să smulgeți o dată cu ea și grâul. Lăsați-le să crească împreună până la seceriș. În timpul seceratului voi spune secerătorilor: Pliviți întâi neghina, legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul adunați-l în hambarul meu». Isus le-a mai spus o altă parabolă: “Împărăția cerului este asemenea unui grăunte de muștar pe care un om l-a semănat în ogorul său. Acesta este cel mai mic dintre toate semințele, dar după ce a crescut este mai mare decât celelalte plante și se face un pom, încât păsările cerului își fac cuiburile în ramurile lui”. Le-a mai spus și o altă parabolă: “Împărăția cerului este asemenea cu plămădeala pe care o femeie o pune în trei măsuri mari de făină, ca să dospească tot aluatul”. Toate acestea le-a spus mulțimii în parabole și nimic nu le spunea fără să se folosească de parabole, ca să se împlinească cele spuse de profetul care zice: “Voi vorbi în parabole și voi vesti cele ascunse de la începutul lumii”. Apoi, părăsind mulțimea a venit acasă. Ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au spus: “Explică-ne parabola neghinei din ogor”. El le-a zis: “Cel care seamănă sămânța bună este Fiul Omului. Ogorul este lumea; sămânța bună sunt fiii împărăției; neghina sunt fiii Celui Rău. Dușmanul care a semănat-o este diavolul; secerișul este sfârșitul lumii, iar secerătorii sunt îngerii. Așa cum se adună neghina și se arde în foc, așa va fi la sfârșitul lumii. Fiul Omului va trimite pe îngerii săi și vor culege pe toți cei care au dus pe alții la păcat și pe cei care săvârșesc răul și îi vor arunca în cuptorul aprins. Acolo va fi plâns și scrâșnire din dinți. Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în împărăția Tatălui lor. Cine are urechi să audă!”

 

Răbdarea lui Dumnezeu
         pr. Anton Dancă

Credincioși învățăturilor divine
         pr. Anton Dancă

Duminica a XVI-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Duminica a XVI-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Duminica a XVI-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a XVI-a (A)
         pr. Șerban Tarciziu

Nu pierde o viață… pentru o viață perfectă…
         pr. Felix Roca jr

Incredibil: Dumnezeu nu ne permite să extirpăm răul…
         pr. Alessandro Pronzato

Lăsați-i să crească împreună
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Afișează toate în aceeași pagină