Selecție de predici

(tipareste predicile)

 

Duminica a XI-a de peste an
Anul A (B, C)

Lecturi:
Exod 19,2-6
Romani 5,6-11
Matei 9,36-38; 10,1-8

Matei 9,36-38; 10,1-8

În acel timp, văzând mulțimile, lui Isus i s-a făcut milă de ele, pentru că erau istovite și abătute ca niște oi fără păstor. Atunci le-a zis ucenicilor săi: “Secerișul este într-adevăr mare, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați, așadar, pe stăpânul secerișului să trimită lucrători în secerișul său”. Apoi, chemându-i la el pe cei doisprezece ucenici, le-a dat putere asupra duhurilor necurate, ca să le scoată și să vindece orice boală și orice neputință. Iată numele celor doisprezece apostoli: cel dintâi, Simon, numit Petru, și Andrei, fratele său; Iacob, fiul lui Zebedeu, și Ioan, fratele său; Filip și Bartolomeu; Toma și Matei, vameșul; Iacob, fiul lui Alfeu, și Tadeu; Simon Cananeul și Iuda Iscarioteanul, cel care l-a trădat. Pe acești doisprezece, Isus i-a trimis în misiune, dându-le următoarele îndrumări: “Nu mergeți la păgâni și nu intrați în nici o cetate a samaritenilor. Și le-a spus: “Mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Mergând, propovăduiți zicând: «Împărăția cerurilor este aproape». Vindecați pe cei neputincioși, înviați pe cei morți, curățiți pe cei leproși, scoateți diavolii; în dar ați primit, în dar să dați”.

 

Popor preoțesc
         pr. Anton Dancă

Duminica a XI-a de peste an
         volum colectiv ITRC 2

Duminica a XI-a de peste an
         volum colectiv ITRC

Duminica a XI-a de peste an
         pr. Anton Iștoc

Preoți păstori și preoție comună
         pr. Anton Dancă

Duminica a XI-a (A)
         pr. Șerban Tarciziu

Acum, dacă vrei…
         pr. Alessandro Pronzato

Să dăm pe măsură ce primim
         pr. Ernest Munachi Ezeogu

Duminica a XI-a (A)
         Diverși alți autori

Duminica a XI-a de peste an (A)
         pr. Paul Butnaru

Afișează toate în aceeași pagină