Arhive

Arhiva autorului

Duminica a XV-a (C)

27 June 2010

Ca să-l prindă în vorbă pe Isus, un învățător al Legii i-a pus această întrebare: “Învățătorule ce trebuie să fac, ca să dobândesc viața veșnică?” Isus l-a întrebat: “În Lege ce este scris? Ce citești?” El i-a răspuns: “Să-l iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea […]

Ritul latin

Duminica a XVI-a (C)

27 June 2010

Isus a intrat într-un sat. O femeie, cu numele de Marta, l-a primit în casa ei. Ea avea o soră, numită Maria, care, așezată la picioarele Domnului, îi asculta cuvântul. Marta în schimb era ocupată până peste cap cu o mulțime de treburi. De aceea s-a dus și i-a spus lui Isus: “Doamne, nu-ți pasă […]

Ritul latin

Duminica a I-a Postul Mare (C)

28 April 2010

Isus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost condus de către Duhul Sfânt în pustiu și timp de patruzeci de zile, și a fost ispitit de diavol. Nu a mâncat nimic în zilele acelea, iar când s-a împlinit timpul i s-a făcut foame. Atunci a zis diavolul: “Dacă ești Fiul […]

Ritul latin

Duminica a II-a Postul Mare (C)

28 April 2010

Isus a luat cu sine pe Petru, pe Iacob și pe Ioan și s-au urcat pe munte ca să se roage. Pe când se ruga, aspectul feței i s-a schimbat, iar îmbrăcămintea lui a devenit albă, strălucitoare. Și iată, doi bărbați stăteau de vorbă cu el: erau Moise și Ilie, arătându-se în slavă. Ei vorbeau […]

Ritul latin

Duminica a III-a Postul Mare (C)

28 April 2010

Într-o zi au venit unii și i-au povestit lui Isus ce li se întâmplase unor galileeni, al căror sânge Pilat îl amestecase cu jertfele lor. “Credeți voi, le-a răspuns Isus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni, pentru că au avut această soartă? Eu vă spun că nu; dar dacă nu […]

Ritul latin

Duminica a IV-a Postul Mare (C)

28 April 2010

Văzând cum vameșii și păcătoșii se apropie de Isus, ca să-l asculte, fariseii și cărturarii cârteau împotriva lui spunând: “Acest om se arată prietenos cu cei păcătoși și stă la masă cu ei”. Atunci Isus le-a spus această parabolă: “Un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui: «Tată, dă-mi partea […]

Ritul latin

Duminica a V-a Postul Mare (C)

28 April 2010

Isus s-a dus pe Muntele Măslinilor. Dar, dis-de-dimineață, a venit din nou în templu și tot poporul a venit la el. El s-a așezat și a început să-i învețe. Cărturarii și fariseii i-au adus o femeie prinsă în adulter. Au pus-o în mijlocul mulțimii și i-au spus lui Isus: “Învățătorule, femeia aceasta chiar acum a […]

Ritul latin

Duminica Floriilor (C)

28 April 2010

Patima Domnului nostru Isus Cristos, după sfântul Luca (22,1-23,56) Această duminică, care deschide săptămâna sfântă, ne introduce deja în miezul misterului pascal atât prin liturgia specifică acestei sărbători (în care procesiunea cu ramuri îi conferă originalitate), cât mai ales prin textele biblice propuse spre meditare, texte care, în unanimitate, schițează, pentru Isus Cristos, chipul servitorului […]

Ritul latin

Vigilia pascală (C)

28 April 2010

În ziua întâi a săptămânii, dis-de-dimineață, femeile s-au dus la mormânt cu mirodeniile pe care le pregătiseră. Și au găsit piatra răsturnată de pe mormânt. Când au intrat, nu au găsit trupul Domnului Isus. Nu știau ce să creadă, când, iată, le-au apărut doi bărbați în veșminte strălucitoare. Ele au fost cuprinse de spaimă și-au […]

Ritul latin

Duminica a II-a a Paștelui (C)

28 April 2010

Era după moartea lui Isus, în seara primei zile a săptămânii. De frica iudeilor, ucenicii încuiaseră ușile casei în care se aflau. Isus a venit, a stat în mijlocul lor și le-a zis: “Pacea să fie cu voi!” După aceste cuvinte le-a arătat mâinile și coasta. Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul. Isus le-a zis […]

Ritul latin