Start > Ritul latin > Duminica a V-a din Timpul de peste an

Duminica a V-a din Timpul de peste an

1 February 2007
887 afișări

Autor: pr. Eduard Patrașcu
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica a V-a de peste an (Anul C)

- comentariu exegetico-spiritual la lecturi -

Lectura I (Is 6,1-2a.3-8)

Textul prezintă vocația lui Isaia, exemplu al unei profunde exeriențe spirituale a profetului. Este scris în jurul anului 742 a.C., anul morții regelui Ozia, an care marchează sfârșitul unei perioade de prosperitate și autonomie pentru Israel. Tema de fond este sfințenia și slava lui Dumnezeu care depăsesc orice realitate umană. Scenariul este delimitat de Templul din Ierusalim, iar descrierea lui Dumneueu care stă pe tron înconjurat de serafini (îngeri care “ard”, de la rădăcina verbală “sārap”, a arde; vezi Ap 4) este făcută cu trăsături umane. Prima parte (v. 1-4) prezintă manifestarea lui Dumnezeu (teofania) și transcendența sa prin diferiți termeni simbolici și liturgici: “tron înalt și înălțat”, “capetele mantiei sale umplu templul”, “serafinii cu 6 aripi proclamă: “Sfânt, sfânt, sfânt Domnul Dumnezeul oștirilor cerești”. În a doua parte (v. 5-8), viziunea profetului descrie omul în fața tronului lui Dumnezeu. În fața măreției lui Dumnezeu ia naștere în inima omului gândul că nu este vrednic să-l vadă pe Dumnezeu pentru că este păcătos. Atunci, Dumnezeu intervine, îl purifică și, atingând buzele omului, pune în el o nouă viață.

Domnul se adresează apoi serafinilor care sunt consultați în ceea ce privește guvernarea pământului (v. 8a); în mod indirect însă, vocea lui Dumnezeu îl interpelează și îl cheamă pe Isaia pentru ca, prin puterea măririi și a sfințeniei lui Dumnezeu, să meargă și să profetizeze în numele lui Dumnezeu. Profetul, atunci, se declară prompt pentru misiune și răspunde întrebării lui Dumnezeu: “Iată-mă, trimite-mă pe mine” (v. 8). Este disponibilitatea totală a aceluia care se lasă invadat de un Dumnezeu care mântuiește.

Lectura a II-a (1Cor 15,1-11)

Textul paulin este motivat de obiecțiile corintenilor: dubiul asupra adevărului învierii lui Cristos în dauna nu doar a integrității credinței, ci și a unității Bisericii însăși. Paul răspunde cu argumente “de credință”, prin “Crezul” pe care el însuși l-a primit și l-a transmis mai departe. Evenimentul învierii lui Cristos este “materia predicării/mărturiei apostolice”: sunt mulți, și toți vrednici de crezare cei care au constatat mormântul gol și l-au văzut pe Cel Înviat. Între aceștia sunt și eu – spune Paul – care “prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt“(v. 10).

Evenimentul învierii lui Cristos este centrul predicii apostolice. În fața ei, nu și-au dat doar asentimentul la noutatea lui Cristos din toată inima, ci au pus pentru această înviere toate forțele lor misionare. Dacă Cristos nu ar fi înviat, ar fi inutilă predica noastră – afirmă Paul – iar noi ne-am fi străduit degeaba. Același eveniment al Învierii este obiectul imediat și direct al credinței primilor creștini: dacă Cristos nu a înviat din morți, inutilă ar fi și credința voastră – întărește Apostolul – iar noi toți am fi niște persoane nefericite în această lume: nefericite adică înșelate și deziluzionate.

Evanghelia (Lc 5,1-11)

Evanghelistul Luca ne prezintă în acest text chemarea ucenicilor printr-o simplă notă finală ce urmează predicii lui Isus (v. 1-3) și unor minuni în care Isus manifestă la Cafarnaum puterea lui Dumnezeu (4,34-41). Luca amintește prin chemarea primilor ucenici, așa cum o face și Marcu, lucrurile esențiale (ale) uceniciei: inițiativa lui Cristos și urgența chemării; însă subliniază mai mult necesitatea “rupturii” (de lume) și a urmării lui Cristos. Pentru un ucenic abandonarea trebuie să fie radicală: “părăsind toate, l-au urmat” (v. 11). Iar urmarea este cauzată de conștientizarea în mod liber și responsabil a realității lui Isus.

Tema principală a narațiunii nu este însă nici ruptura nici urmarea, ci faptul de a oferi un cuvânt încurajator din partea Maestrului: “de acum înainte vei fi pescar de oameni” (v. 10). Există o relație strânsă între minunea pescuitului miraculos și vocația ucenicului; aceasta trebuie văzută în faptul că acțiunea umană fără Cristos este sterilă, în timp ce cu Cristos (și numai cu el) devine rodnică. Este cuvântul lui Cristos cel care a cauzat umplerea plaselor cu pești; și este același cuvânt cel care “eficientizează” munca apostolică a ucenicului. Ucenicul deci este chemat, asemenea lui Petru, să se abandoneze cu încredere Cuvântului lui Cristos, să recunoască propria situație de păcat, și să răspundă invitației adresate de Cristos chiar și atunci când cerințele (ba chiar “comenzile”) lui Cristos devin/par absurde sau inutile. Răspunsul de credință este rodul primirii, acceptării unei revelații sau, mai bine zis al unei întâlniri personale cu Domnul.

Ritul latin