Start > Ritul bizantin > Identitatea Spiritului

Identitatea Spiritului

28 April 2010
2,124 afișări

Autor: pr. Mihai Tegzeș
Copyright: Predici.cnet.ro
Duminica Coborârii Spiritului Sfânt (Rusaliile)

La Rusalii, într-un climat de bucurie, Biserica celebrează primirea darului Spiritului Sfânt, care este cadoul cel mai mare al Înviatului, darul cel mai prețios pe care Tatăl și Fiul l-au oferit oamenilor. Darul Spiritului este “evenimentul” superb, care a determinat nașterea oficială a Bisericii. Această “putere” de lumină, mângâiere și iubire, transmisă de Dumnezeu oamenilor, sub forma “limbilor de foc”, i-a schimbat pe apostoli în chip radical, din oameni înfricați, ascunși, timorați, devenind mărturisitorii vioi, îndrăzneți și cutezători ai Învierii. Din acea zi, Biserica și-a început hotărât călătoria prin lume și nu s-a mai oprit, în ciuda tuturor adversităților.

De fapt, Rusaliile nu sunt un eveniment întâmplat o singură dată în trecut, ci un dar continuu, o prezență permanentă și nobilă a Spiritului în inima Bisericii: “Ei s-au umplut de Spirit și au început să vorbească“. Cu alte cuvinte, după ce au primit darul Spiritului, apostolii au început să vorbească despre Dumnezeu într-un mod nou, aparte, înălțător, pentru că inimile lor erau noi. Primind Spiritul, ei au intrat într-un raport de familiaritate cu Domnul, care îi făcea să se simtă fiii iubiți ai Săi. Astfel, ei propovăduiau fraților lor, “Evanghelia” pe care Dumnezeu a realizat-o în favoarea omului, adică Învierea.

Predicare lor era înțeleasă inclusiv de cei care erau vorbitori de alte limbi. Acest fapt este posibil, deoarece Spiritul primit în inimi, este Cel care transformă relațiile dintre persoane: persoanele care se iubesc, fac tot posibilul să se înțeleagă, căci Spiritul le învață singurul limbaj care poate uni oameni de culturi, rase, limbi diferite, adică, limbajul dragostei divine. Notăm că Spiritul este cel care îi adună pe acești oameni diferiți într-o singură familie, în Biserică, loc în care oricine poate să-și păstreze cultura, tradițiile, fără să se simtă străin. Și depășind neînțelegerile și individualismul, fiecare se deschide dialogului și inter-schimbului frățesc de daruri, calități pe care le-a primit de la Spiritul, din abundență, după cuvintele apostolului: “În dar ați primit, în dar să dați“.

Iată marele cadou pe care Spiritul Sfânt ni-l face: ne dăruiește un nou și inedit mod de a trăi relația cu Dumnezeu și cu cei de lângă noi. Dăruiește Bisericii capacitatea de a transmite vestea Învierii “în alte limbi”, adică tuturor oamenilor de pe pământ.

Spiritul poate să ne dea iubirea, pentru că El este relația, legătura, întâlnirea și îmbrățișarea tandră dintre Tatăl și Fiul, dar este atât Iubirea care îi determină să Se dăruiască continuu lumii, cât și duioșia și îndurarea ,cu care ne tratează pe noi, muritorii.

Spiritul Sfânt, este izvorul care îndreaptă toate căile și descoperirile noastre către adevăr: “Tot ceea ce este adevărat, indiferent de către cine este descoperit, provine de la Spiritul Sfânt” (San Tommaso). El este Împărțitorul tuturor darurilor divine: “Roadele Spiritului sunt iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, înțelegerea…” (Gal. 5, 22). Spiritul este iubirea seducătoare,care produce în sufletele noastre bucuria și pacea, iar creștinii care primesc iubirea Sa,trăiesc fericiți și în pace cu Dumnezeu, cu ei înșiși și cu cei din jurul lor. Această imensă putere a iubirii, față de cei care fac rele, se exprimă prin răbdare, iar față de cei nedreptățiți, se exprimă prin “bunăvoință”, adică prin dorința de a face bine altora.

Iubiților, Sfântul Augustin ne cere să ne testăm dacă am făcut din inimile noastre un sălaș al Spiritului: “Întreabă-ți inima. Dacă este plină de iubire, ai în tine Spiritul lui Dumnezeu“.

Când va veni Spiritul adevărului, vă va conduce la tot adevărul” (Io. 16, 13). Spiritul nu ne va descoperi lucruri noi. Isus este întregul și minunatul adevăr, adică revelația completă și definitivă a lui Dumnezeu și a iubirii Sale. Dar Spiritul este cel care ne ajută să pătrundem tot mai adânc în această revelație.

El îi va convinge pe apostoli că Isus este Mesia, în ciuda faptului că a fost refuzat și omorât. Spiritul este cel care ne învață să-L chemăm pe Dumnezeu-Tatăl și să ne încredem deplin în El. Spiritul ne dă putere să rezistăm înaintea multiplelor ispite, să ne împotrivim răului, să reîncepem din nou și mereu, viața sfântă, după fiecare cădere în păcate, să rămânem neîncetat fideli lui Isus.

Atunci când devenim conștienți de cât de mult ne sprijină Spiritul, noi începem să devenim cu adevărat activi, mulțumind, mai întâi de toate lui Isus și Tatălui, pentru acest infinit și prețios cadou… Atunci când caut adevărul, încep să mă simt în comuniune cu Spiritul și-L rog să mă lumineze, să mă întărească, să mă sprijine, pentru a-L urma tot mai mult pe Isus. Amin.

Ritul bizantin