Start > Ritul latin > Duminica a 24-a de peste an (B) – lectio divina

Duminica a 24-a de peste an (B) – lectio divina

27 September 2009
1,129 afișări

TEXTUL BIBLIC: Marcu 8,27-35

Cine este Isus?

27 În acel timp, Isus, împreună cu ucenicii săi, se îndreptau către satele din ținutul Cezareii lui Filip. Pe drum i-a întrebat pe ucenici:

- Cine spun oamenii că sunt eu?

28 Ei i-au răspuns:

- Unii spun că ești Ioan Botezătorul, alții că ești Ilie, iar alții că ești unul dintre profeți.

29 Atunci el i-a întrebat:

- Dar voi cine spuneți că sunt eu?

Simon Petru i-a răspuns:

- Tu ești Cristos.

30 El le-a poruncit să nu vorbească nimănui despre el.

Isus vorbește despre moartea sa

31 Atunci, pentru prima dată, le-a făcut cunoscut că Fiul Omului trebuie să îndure multe și să fie respins de către bătrâni, de către marii preoți și de către cărturari, că trebuie să fie ucis și după trei zile să învie.

32 Isus le-a spus aceasta în mod deschis. Atunci Petru l-a luat deoparte și a început să-i facă reproșuri vii. 33 Însă Isus s-a întors, a privit la ucenicii săi și l-a mustrat pe Petru, spunându-i: «Pleacă din fața mea, Satană! Gândurile tale nu sunt cele ale lui Dumnezeu, ci sunt cele ale oamenilor».

34 Apoi a chemat la el poporul și pe ucenicii săi și le-a zis:

«Dacă vrea cineva să vină după mine să renunțe la el însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze. 35 Căci cel care vrea să-și salveze viața o va pierde; dar cel care-și va pierde viața pentru mine și pentru evanghelie o va salva».

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

După vindecarea unui orb în Betsaida (versetul 22), Isus urcă spre nord împreună cu ucenicii săi, în ținutul Cezareii lui Filip. În drumul său, Domnul vrea să-i instruiască pe ucenicii săi și pornește de la o întrebare: cine spun oamenii că sunt eu? Întrebarea nu este superficială. Diagnosticul revelează că “oamenii” nu au înțeles cine este realmente Isus. Toate personajele care sunt prezentate sun “oameni”, oameni mari din istoria lui Israel, însă fără referință la divinitatea lui Isus.

După cuvintele ucenicilor, Isus le va pune aceeași întrebare chiar lor: ce părere aveți voi? Cine sunt eu? Pentru va răspunde în numele tuturor: Tu ești Cristos. Răspunsul lui Petru este corect. Că Isus este Mesia înseamnă că el este cel pe care tot poporul îl aștepta pentru ca să vină ca mântuitor definitiv al tuturor oamenilor, cel care trebuia să instaureze definitiv Împărăția lui Dumnezeu. Afirmația lui Petru este o întreagă mărturisire de credință în Isus ca Mesia, Dumnezeu și Mântuitor. Este absolut corect în formularea sa.

Începând de la versetul 31 se schimbă “climatul” relatării și Isus începe să relateze situații cu privire la viața lui pe care nu le-a spus niciodată: va suferi mult, va fi respins de către liderii religioși ai poporului, îl vor ucide și va învia… Cât privește învierea se pare că ucenicii încă nu o înțeleg și îi scandalizează prima parte a relatării. După aceea Petru îl ia deoparte pentru a-i face reproșuri. Ce curaj are Petru! Să-i facă reproșuri lui Dumnezeu însuși! Isus răspunde imediat la reacția lui Petru în fața tuturor ucenicilor: raționamentele lui Petru nu vin de la Dumnezeu, vin din natura umană sedusă de Satana. Dacă planul lui Dumnezeu este ca Isus să mântuiască pe toți oamenii, inclusiv dacă asta implică suferință și moarte, așa este cum trebuie să fie, și Isus, fiind însuși Dumnezeu, va asculta de voința Tatălui ceresc.

În urma acestei situații va realiza o primă “cateheză” despre tema crucii și a suferinței în viața ucenicului care vrea realmente să-l urmeze pe Isus.

Pentru a ține cont: În țara lui Isus există două localități care au numele de Cezareea: “a lui Filip” și “Maritimă”. Cezareea lui Filip: situată la poalele muntelui Hermon în Înălțimile Golan. Orașul este situat în regiunea cunoscută ca “Panion”, regiune a zeului grec Pan. Irod Filip, fiul lui Irod cel Mare, a mărit și a îmbogățit orașul, dându-i numele de Cezareea în onoarea lui Cezar, la care a adăugat “a lui Filip” pentru a-l deosebi de Cezareea din Palestina, port maritim din sud. Cezareea Maritimă (sau din Palestina, sau de la Mare): este un oraș vechi care a fost construit de Irod cel Mare prin anii 25-13 î.C. Se află pe coasta Israelului, la jumătatea drumului dintre Tel Aviv și Haifa.

Alte texte biblice pentru a confrunta: Mt 16,13-26; Lc 9,18-27; Mc 1,34; Mt 21,42.

Pentru a continua aprofundarea acestor teme se poate vedea harta de la sfârșitul Noului Testament și se poate descoperi unde se află Betsaida, Cezareea lui Filip și Cezareea Maritimă.

Întrebări pentru lectură

- În ce ținut merge Isus? În ce loc se află el și încotro se îndreaptă?

- Este singur? Cu cine este el?

- Ce-i întreabă Isus pe ucenicii săi?

- Ce răspund ei?

- Care este a doua întrebare pe care o pune Isus? Cui este adresată?

- Cine răspunde la această a doua întrebare? Ce-i spune Domnului?

- Ce face Isus începând din acest moment? Ce lucruri noi începe să spună?

- Care este reacția lui Petru auzind aceste cuvinte? Ce-i face el lui Isus?

- Cum reacționează Învățătorul în fața reproșurilor lui Petru?

- Ce fraze folosește Domnul?

- Ce le va spune ucenicilor săi și poporului pornind de la această situație?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Ce răspund astăzi dacă Isus îmi pune prima întrebare pe care a pus-o ucenicilor?

- Ce spun astăzi oamenii despre Isus? Ce părere au? Este perceput ca un revoluționar? Ca un referent moral? Ca un apărător al celor săraci și marginalizați? Ca un profet care prezice calamități? Cum…?

- Este perceput Domnul ca Mesia, ca Dumnezeu adevărat și om adevărat?

- Este evident că Isus are o misiune integrală, deoarece îl eliberează pe om de orice lanț și de toate lanțurile, începând de la cel mai dăunător care este însuși păcatul?

- Ce “cred” eu despre Isus?

- Ce “părere” am despre El?

- Cine este Isus pentru mine? Este realmente Mesia, Trimisul lui Dumnezeu?

- Ce cred eu despre misiunea lui Isus?

- Ce impact are asupra mea faptul că pentru a ne mântui trebuie să sufere mult și să treacă prin moarte și prin moartea pe cruce?

- Mă “scandalizează” că Isus moare pe cruce?

- Am atitudinea lui Petru de a afirma cu toate puterile că Isus este Mesia și apoi de a nu accepta în viață realitatea suferinței și a morții?

- Rămân numai în gândurile omenești? Ajung “să vorbesc ca Satana”?

- În ce situații din viața mea nu am acceptat realitatea suferinței și a morții? Mă răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu? În ce formă?

- Mă las instruit de Isus? Îl las ca să mă învețe?

- Vreau să fiu realmente ucenicul Domnului?

- Accept că trebuie să uit de a face propria mea voință și să fiu dispus să mor pe o cruce?

- Ce înseamnă pentru mine în manieră concretă astăzi să învăț “să mor pe cruce”?

- Mă preocup îndeajuns de viața mea, până acolo încât nu mă angajez cu generozitate pentru alții?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Pentru rugăciune să folosim un imn frumos al Sfântului Paul care ne vorbește despre misterul vieții lui Cristos:

Fil 2,5-11

5 Să aveți în voi acea atitudine care este în Cristos Isus.

6 El, fiind din fire Dumnezeu,

nu a considerat un beneficiu propriu

egalitatea sa cu Dumnezeu,

7 ci s-a despuiat pe sine

luând firea sclavului,

devenind asemenea oamenilor,

iar, după felul lui de a fi,

a fost socotit ca un om.

8 S-a umilit pe sine,

făcându-se ascultător până la moarte,

și încă moartea pe cruce.

9 Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat

și i-a dăruit numele

care este mai presus de orice nume,

10 pentru ca în numele lui Isus

să se plece tot genunchiul:

al celor din ceruri, al celor de pe pământ

și al celor de dedesubt,

11 și orice limbă să dea mărturie

că Isus Cristos este Domn,

spre gloria lui Dumnezeu Tatăl.

Să ținem cont că în acest imn se echilibrează cele două naturi ale lui Cristos: natura umană în prima parte și natura divină în a doua parte. Este o cateheză excelentă despre Isus Cristos Dumnezeu adevărat și om adevărat.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru a realiza contemplația acestui text din Scriptură să luăm fraza lui Petru: Tu ești Cristos… Vom descrie situații din viața noastră și apoi vom face din ele mărturisire de credință:

- Atunci când frica ajunge la ușa vieții mele vreau să spun cu toate puterile mele: Tu ești Cristos…

- Atunci când sunt tentat să iau alte drumuri distincte de drumurile tale, voi spune: Tu ești Cristos…

- Atunci când mă simt singur și lipsit de ocrotire, voi striga cu toate puterile mele: Tu ești Cristos…

- Atunci când…

- Atunci când…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Să facem o sinceră cercetare a cugetului pentru a revizui în ce oportunități am gândit “ca un om oarecare”, fără a ține cont de prezența lui Dumnezeu în viața noastră, lăsându-ne duși de criteriile Satanei.

Propunere comunitară

- Având în vedere tinerii din grupul tău, faceți exercițiul de a-i întreba pe tinerii din diferite ambiente: Cine este Isus pentru tine? Apoi adunați-vă toți membrii grupului tău ca să analizați răspunsurile… Ce gândesc tinerii despre Isus?

Ritul latin