Start > Ritul latin > Duminica Rusaliilor (lectio divina)

Duminica Rusaliilor (lectio divina)

29 May 2009
1,673 afișări

Autor: FSC
Copyright: FSC
Coborârea Duhului Sfânt (Anul B)

TEXTUL BIBLIC: Fap 2, 1-11

Isus împlinește promisiunea sa

1 În ziua Rusaliilor1, toți ucenicii Domnului se aflau adunați în același loc. 2 Deodată, din cer a venit un vuiet, ca și cum s-ar fi pornit un vânt puternic și a umplut toată casa în care se aflau. 3 Și a apărut un fel de foc, care se împărțea în limbi și se lăsa asupra fiecăruia dintre ei. 4 Toți s-au umplut de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum Duhul le dădea să vorbească.

5 La Ierusalim locuiau atunci iudei evlavioși, veniți din toate națiunile de sub cer. 6 Când s-a produs acel vuiet, s-a adunat o mare mulțime și erau uluiți, pentru că fiecare îi auzea vorbind în limba lui. 7 În uimirea lor se întrebau nedumeriți: «Iată, acești oameni care vorbesc nu sunt oare toți galileeni? 8 Atunci cum se face că fiecare dintre noi îi aude vorbind în limba maternă? 9 Parți, mezi, elamiți și locuitori din Mesopotamia, Iudeea și Capadocia, de pe țărmul Mării Negre, 10 din Frigia, din Pamfilia, din Egipt și din Libia, care e aproape de Cirene, 11-12 cretani și arabi, romani în trecere, iudei din naștere și iudei convertiți, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu»

1 2.1 Rusaliile: Sărbătoare iudaică ce se celebra la cincizeci de zile după Paște.

1 – LECTURA

Ce spune textul?

Piste pentru lectură

Dragi prieteni:

În această duminică liturgia Bisericii celebrează Solemnitatea Rusaliilor cu care se încheie timpul pascal. Trimiterea Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Isus încheie acest timp bogat și dă loc acțiunii Duhului în comunitate, în Biserică.

De asemenea, în această duminică ne concentrăm asupra primei lecturi din liturgie și nu asupra evangheliei. Textul biblic, la fel ca săptămâna trecută, este luat din cartea Faptele Apostolilor.

Putem distinge două părți în Fap 2,1-11:

- Versetele 1-4: venirea propriu-zisă a Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Isus.

- Versetele 5-11: reacția celor prezenți în fața venirii Duhului Sfânt asupra ucenicilor lui Isus.

În prima parte se descrie cum coboară Duhul Sfânt asupra ucenicilor. Ei sunt în sărbătoarea iudaică a Rusaliilor și atunci îl primesc pe Duhul Sfânt. Forma vizibilă de manifestare a acestui Duh este variată. Pe de o parte vuietul puternic care vine din cer ca furtună care răsună în toată încăperea; literalmente se vorbește despre un “vânt puternic” sau despre un “vânt în formă de rafale puternice”. Pe de altă parte, sunt limbi de foc care se lasă asupra fiecăruia dintre ei.

În partea a doua a relatării este descrisă reacția celor prezenți la sărbătoare care exprimă, în definitiv, alte acțiuni ale Duhului în ucenicii lui Isus. Vorbesc diferite limbi. Deși sunt toți din Galileea, pelerinii iudei care au venit la sărbătoare, îi aud vorbind despre faptele minunate ale lui Dumnezeu în limba fiecăruia dintre ei. Sunt prezentate cincisprezece locuri diferite făcându-se precizarea că unii sunt iudei din naștere iar alții s-au “convertit” după aceea. Duhul le permite ucenicilor să comunice, să facă cunoscute faptele minunate ale lui Dumnezeu la toți oamenii prin intermediul “limbii” fiecăruia, pentru ca fiecare să poată înțelege cu claritate mesajul lui Dumnezeu.

Pentru a ține cont: Sărbătoarea Rusaliilor, numită și a Săptămânilor, este precreștină. Este una din sărbătorile iudaice. Într-un prim moment în ea se celebra aducerea de mulțumire pentru primele roade ale pământului, în timpul lui Isus se mai aducea mulțumire pentru darul Legii și al Alianței de la Sinai. Sărbătoarea se celebra numai în templul din Ierusalim și dura o singură zi. Cu toate acestea, participa multă lume, inclusiv mulți veniți de foarte departe. Se celebra la cincizeci de zile după Paște.

Alte texte biblice pentru a confrunta: In 20,21-23; In 14,15-17; In 14,25-26; In 15,26-27; In 16,7-15.

Pentru a continua aprofundarea temei se poate vedea într-un dicționar biblic cuvântul “Rusalii”.

Întrebări pentru lectură

- Ce sărbătoare se celebrează?

- Ce comemorează sărbătoarea iudaică a Rusaliilor?

- Unde se află ucenicii lui Isus?

- Ce se aude? De unde vine? Ce înseamnă?

- Ce altă manifestare a Duhului este prezentată în această relatare?

- Cu ce îi umple Duhul Sfânt pe ucenicii lui Isus?

- Cum încep să vorbească ucenicii?

- Cine le arată ce trebuie să vorbească?

- Cine se afla la Ierusalim cu acea ocazie? Pentru ce se aflau în Ierusalim?

- Ce fac ei atunci când aud vuietul puternic?

- Cum reacționează?

- Pentru ce sunt uluiți?

- Ce își spun unii altora?

- Din câte locuri proveneau cei care erau uluiți?

- Câte locuri sunt amintite?

- Ce religie aveau cei care au venit din locuri așa de îndepărtate?

- Care este conținutul pe care-l exprimă ucenicii Domnului și ei pot să înțeleagă în propria limbă?

2 – MEDITAȚIA

Ce-mi spune? Ce ne spune?

Întrebări pentru meditație

- Mă adun cu alți ucenici ai lui Isus pentru a celebra principalele sărbători ale credinței mele?

- Cum percep astăzi că Duhul Sfânt acționează în viața mea, în viața fraților mei, în viața Bisericii?

- Cum se manifestă astăzi “vântul puternic” al Duhului Sfânt?

- Ce sens are a vorbi astăzi despre “limbile de foc” care se lasă asupra celor care suntem ucenicii Domnului ca manifestare a Duhului Sfânt?

- Las eu ca Duhul să mă umple astăzi cu putere?

- Sunt docil față de Duhul Sfânt pentru a vorbi ceea ce el îmi indică?

- Mă las surprins de acțiunea Duhului care acționează în viața altor frați?

- Sunt uimit de acțiunea Duhului care suflă unde vrea și cum vrea?

- Las eu ca acțiunea Duhului să mă învețe să vorbesc în “limba” oamenilor din timpul nostru și din cultura noastră pentru ca să poată înțelege mesajul lui Dumnezeu?

- Sunt însuflețit să povestesc și să cânt faptele minunate ale lui Dumnezeu tuturor fraților mei? Sau sunt “timid” și retras în momentul în care trebuie să manifest credința mea?

3 – RUGĂCIUNEA

Ce-i spun? Ce-i spunem?

Rugăciunea poate să fie luminată de o veche rugăciune creștină la Duhul Sfânt numită “Secvența de Rusalii”. O transcriem pentru ca să poată “alimenta” rugăciunea și evlavia noastră la Duhul Sfânt:

Secvența de Rusalii

Vino, Duhule Sfânt,
și trimite din înaltul cerului
o rază din lumina ta.
Vino la noi, Părinte al săracilor.
Vino, împărțitorule de daruri.
Vino, lumina inimilor noastre.
Cel mai bun mângâietor,
oaspete care aduci bucurie în suflet
și ușurare în inimi.
În osteneală tu ești odihnă,
în arșiță tu ești răcoare,
iar în lacrimi tu ne ești mângâiere.
Tu, lumină fericită,
vino, și pătrunde în adânc
inimile credincioșilor tăi.
Fără puterea ta dumnezeiască
nimic nu este în om
care să nu fie înclinat spre rău.
Spală orice pată a sufletului,
înlătură uscăciunea inimii,
vindecă orice rană.
Înmoaie inimile împietrite,
încălzește-le pe cele reci
și întoarce-le pe cele rătăcite.
Celor care au credință
și cred în tine,
dă-le cele șapte daruri sfinte.
Prin tine virtutea să merite răsplata.
Să ajungem la mântuire
în bucuria veșnică. Amin.

4 – CONTEMPLAȚIA

Cum interiorizez mesajul? Cum interiorizăm mesajul?

Pentru contemplație putem să folosim ultima frază care face referință la proclamarea faptelor minunate ale lui Dumnezeu în mod de preamărire:

- Te preamăresc Dumnezeule Duh Sfânt pentru minunea creației…

- Te preamăresc Dumnezeule Duh Sfânt pentru minunea tinereții…

- Te preamăresc Dumnezeule Duh Sfânt pentru minunea…

- Te preamăresc Dumnezeule Duh Sfânt pentru minunea…

5 – ACȚIUNEA

La ce mă angajez? La ce ne angajăm?

Propunere personală

- Reflecție cu privire la locul pe care-l ocupă Dumnezeu Duhul Sfânt în spiritualitatea ta personală.

Propunere comunitară

- Privind “lumea tineretului” propune-ți împreună cu grupul de tineri din comunitate să încercați să cunoașteți și să “interpretați” “limbile” sale pentru a putea să le vorbiți lor despre “faptele minunate ale lui Dumnezeu” în așa fel încât să le poată înțelege, valoriza și urma.

Ritul latin