Start > Ritul latin > Duminica II Advent (B)

Duminica II Advent (B)

29 November 2008
1,174 afișări

Autor: pr. Șerban Tarciziu
Copyright: Actualitatea creștină
Duminica a II-a din Advent (Anul B)

Iată un lucru ce nu trebuie să vă fie necunoscut, preaiubiților:… Nu-și întârzie Domnul făgăduința, după cum socotesc unii, ci se poartă cu răbdare față de voi, nevrând să piară cineva, ci toți să se întoarcă la pocăință. Va veni ziua Domnului ca un hoț, când cerurile se vor împrăștia cu vuiet mare…, iar pământul și înfăptuirile de pe el se vor mistui… De aceea, preaiubiților, așteptând acestea, străduiți-vă să fiți aflați de El neprihăniți și nepătați, în pace. (1Pt 3,8-14)

Gândul revenirii în slavă a Domnului nu mai este foarte familiar creștinilor de astăzi. Dar oare nu este această temă una din afirmațiile esențiale ale Crezului nostru?

O lectură atentă a lecturii a doua din această duminică ne permite să depășim acele imagini, tipice iudaismului secolului I, pentru a descoperi o gândire mult mai profundă care ar trebui să inspire și mai mult viața și acțiunea creștină. În fragmentul propus putem identifica două afirmații importante. Ziua Domnului va veni pe neașteptate: va exista întotdeauna un aspect nebănuit, foarte diferit decât cel la care ne-am fi așteptat. Venirea Împărăției va presupune o dimensiune de “ruptură” cu ceea ce a existat înainte. Aceea va fi amprenta prezenței lui Dumnezeu în lume. (Să nu uităm că mântuirea nu este exclusiv lucrarea omului și nici măcar exclusiv a Bisericii.) Pe de altă parte, așteptarea creștinilor trebuie să fie așteptare activă. Dumnezeu așteaptă colaborarea omului pentru a pregăti venirea sa. Rugăciunea și viața întreagă a creștinilor pregătește deja venirea lui Cristos.

Precum este scris în profetul Isaia: “Iată, Eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care îți va pregăti cale. Glasul celui care strigă în pustiu: Pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările lui”. A apărut Ioan Botezătorul în pustiu, vestind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și veneau la el întregul ținut al Iudeii și toți locuitorii Ierusalimului și erau botezați de el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele… Ioan veste zicând: “Vine în urma mea cel care este mai puternic decât mine… Eu v-am botezat cu apa însă El vă va boteza cu Duhul Sfânt.” (Mc 1,1-8)

Sfântul Ioan Botezătorul a desfășurat o activitate de reformă religioasă pe care creștinii de mai târziu au înțeles-o a fi o pregătire a poporului pentru întâlnirea cu Domnul care urma să vină foarte curând. Într-adevăr, botezul său pregătea poporul să primească reînnoirea Duhului Sfânt. Dar, această reînnoire umană va fi, de fapt, lucrarea unui Botez și mai puternic. Titlul de mai puternic este un titlu mesianic; îl avea în vedere pe “Omul” eshatologic, cel care l-a primit pe Duhul Sfânt și, ca atare, a redobândit splendoarea de la începuturi. Acest Om nu este departe; El vine în urma lui Ioan. Important ca noi să descoperim în spatele aparențelor modeste ale lui Isus din Nazaret pe Domnul slavei.

Ritul latin