- Predici - http://www.predici.cnet.ro -

Nașterea Sfintei Fecioare Maria

Posted By volum colectiv ITRC On October 25, 2008 @ 4:00 am In Ritul latin | No Comments

Orice naștere este un izvor de bucurie și motiv de recunoștință față de Dumnezeul cel Viu care a chemat la viață pe noul născut. Însă nașterea Mariei, sărbătorită astăzi, trezește în Biserică o bucurie și o recunoștință deosebită, căci odată cu nașterea ei, începe să capete contur speranța de veacuri a omenirii. Acum se deschide drumul mântuirii noastre, deoarece pe ea a ales-o Dumnezeu ca Mamă a Celui care avea să înfăptuiască mântuirea.

Cu privire la nașterea Maicii Domnului au vorbit profeții, patriarhii, dar înainte de toți, din veșnicie, a acționat Dumnezeu. Acest lucru îl amintește Sf. apostol Paul în prima lectură de astăzi creștinilor din Roma: că Dumnezeu nu uită de cei pe care i-a chemat, potrivit planului său, că El rămâne fidel față de promisiunea Sa.

În cartea Genezei ni se relatează păcatul primilor părinți care, deși inițial erau într-o comuniune perfectă cu Creatorul, nu au rezistat ispitei celui rău și astfel, prin neascultarea lor omul a pierdut comuniunea cu Dumnezeu. În persoana protopărinților omenirea nu a făcut altceva decât un gest de nerecunoștință: a întors spatele lui Dumnezeu, Celui care i-a dat existență. Acestui gest din partea omului Dumnezeu îi răspunde cu o promisiune. Și anume, promite că va trimite un Răscumpărător care să refacă această comuniune. Însă pentru a se naște, Răscumpărătorul avea nevoie și de o mamă. La ea face referință Dumnezeu când aruncă blestemul asupra șarpelui: “Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei” (Gen 3, 15). Dumnezeu o alege pe Maria ca Mamă a lui Cristos, Mamă a Unicului Său Fiu, întrupat pentru a împăca lumea cu Tatăl. Prezența Domnului în sânul Mariei face din ea un loc sfânt, un Templu al Creatorului de care trebuie să ne apropiem cu un respect deosebit pentru că Dumnezeu a voit-o pentru Cristos.

La împlinirea timpurilor, într-un sătuc din nordul Palestinei, în casa sfinților Ioachim și Ana, vine pe lume cea mai frumoasă, cea mai curată, cea mai gingașă ființă care a existat vreodată. Bucurie pentru părinți, bucurie pentru omenire. Cu privire la această sărbătoare a nașterii Mariei, Sf. Andrei din Creta exclamă:”Toată făptura să cânte de bucurie să tresalte și să participe la veselia acestei zile. Căci aceasta este ziua în care printr-un plan minunat creatura devine locuința aleasă a Creatorului”.

Este adevărat că toți oamenii sunt egali atât la naștere cât și la moarte. “Gol am ieșit din sânul mamei mele – spune Iob – gol și fără nimic mă voi întoarce în mormânt” (Iob 1,21). În fața acestor două realități nu există nici o deosebire între fiul împăratului și fiul cerșetorului, între fiul unui președinte de stat și fiul șomerului. Însă în ceea ce o privește pe sfânta Fecioară, Dumnezeu a făcut o deosebire între ea și ceilalți oameni.

Nașterea Mariei este rodul planului minunat al lui Dumnezeu. Ceea ce o deosebește și mai mult de ceilalți oameni este faptul că Maria primește acel favor din partea lui Dumnezeu de a fi scutită de păcatul originar. De acest păcat am fost eliberați și noi, însă prin botez. Dar Maria a fost zămislită fără prihana strămoșească. Era și normal ca mama Celui Sfânt și Nepătat să fie neatinsă nici de cel mai mic păcat, să fie imaculată.

Astăzi o sărbătorim pe aceea care a devenit Templul Creatorului, pe aceea despre care Isaia prorocul zice: “Iată Fecioara va zămisli și va naște un Fiu, și-i va pune numele Emanuel” (Is 7, l).

Dacă nașterea Mariei este un motiv de bucurie pentru Biserică, în schimb, este un motiv de spaimă pentru puterile întunericului simbolizate de șarpele cel viclean. Și pentru ce această spaimă? Pentru că satana nu s-a mai putut folosi de a doua Evă, care s-a născut plină de har, așa cum s-a folosit de prima. Dacă prin neascultarea primei Eve, omenirea a decăzut, în schimb, prin ascultare, Maria repară greșeala Evei și prin răspunsul pozitiv de a coopera la planul de mântuire al lui Dumnezeu, zdrobește capul șarpelui infernal. Diavolul primește lovitura de moarte. Maria devine astfel aurora care vestește sosirea “Soarelui” Cristos, la a cărei operă de mântuire a cooperat.

Când a cooperat Maria la mântuirea noastră? Din momentul în care a acceptat voința lui Dumnezeu: “Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău“. Însă, în mod special, pe Calvar sub crucea Fiului ei. “Cristos este capul, noi suntem mădularele – ¬spune Sf. Augustin - Maria l-a născut pe Cristos la Crăciun, pe noi ne-a născut pe Calvar“. Atunci a devenit Mama noastră, când Isus i-a spus de pe cruce: “Iată fiul tău…” Putea să-i arate pe toți oamenii și să spună: “Iată-i pe fiii tăi”.

Isus cunoaște inima omului, știe că omul are nevoie de mângâiere atunci când se află în greutăți, în suferință, în ispite și de aceea a lăsat-o pe Maria ca Mamă a lumii întregi. La ea să poată alerga toți cei care-și pun încrederea în ajutorul ei în momentele critice, în momentele în care șarpele viclean atacă. Însă, Maria nu se mulțumește să stea și să aștepte. Ea însăși, ca o mamă iubitoare ce se îngrijește de copiii ei vine în întâmpinarea noastră, ne cheamă, ne îndeamnă să apelăm cu mult curaj la sprijinul ei. Căci ea, prin intervenția ei maternă la Isus ne poate mijloci harul pentru a crește și mai mult în credință, conform voinței lui Cristos. Ea este gata oricând să primească pe oricine și să-i ofere harul pentru a-l feri de pericole.

Cum se întâmplă cu orice mamă pământească, grijile materne ale Mariei durează de-a lungul întregii noastre vieți. Deci să nu ezităm de a apela la Maria, căci “niciodată nu s-a auzit să fi fost părăsit cel care a alergat sub ocrotirea și ajutorul ei“.

Francisc Matieș


Article printed from Predici: http://www.predici.cnet.ro

URL to article: http://www.predici.cnet.ro/arhive/1547/