- Predici - http://www.predici.cnet.ro -

Nașterea Sfintei Fecioare Maria

Posted By volum colectiv Chemați la sfințenie On August 31, 2006 @ 10:54 pm In Ritul latin | No Comments

Biserica în înțelepciunea ei a știut să acorde atenția cuvenită persoanelor care au marcat viața ei în decursul istoriei. Astfel în calendarul Bisericii Romano-Catolice întâlnim numai trei sărbători care se referă la nașterea uneia dintre aceste persoane. În ordine cronologică aceste sărbători urmează astfel: Nașterea Sfintei Fecioare Maria, Nașterea lui Ioan Botezătorul și Nașterea Domnului Nostru Isus Cristos.

Dacă pentru crearea universului au fost suficiente cuvântul creatorului și voința sa liberă, pentru recreearea lui, adică pentru răscumpărarea lui, iubirea veșnică a Tatălui a rânduit întruparea, moartea și învierea lui Isus Cristos – Cuvântul veșnic și, fiindcă prima “prăpastie” dintre Dumnezeu și om, o săpase o femeie, Eva prin neascultarea ei, se cuvenea ca restabilirea armoniei dintre Dumnezeu și om să fie părtașă și o femeie, o nouă Evă, care prin contrast cu cea veche trebuia să fie nepătată, preasfântă, demnă de Fiul lui Dumnezeu pe care avea să-l nască. Sfântul Irineu, vorbind despre neascultarea Evei, afirmă că: “ea a fost vindecată prin ascultarea Mariei și din această acțiune rezultă că ea este cauză de mântuire pentru ea și pentru neamul omenesc”. Această femeie aleasă în acest scop, este Preacurata Fecioară Maria a cărei naștere o sărbătorim astăzi.

Ziua de naștere a Sfintei Fecioare Maria este o zi de deplină bucurie, bucurie pentru locuitorii cerului și ai pământului. De aceea în această mare sărbătoare Biserica i se adresează în rugăciunea de la începutul Sfintei Liturghiei cu aceste cuvinte: “Nașterea ta, o Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, bucurie a vestit lumii întregi, căci din tine s-a născut Soarele dreptății, Cristos Domnul”.

Se bucură părinții ei care atât de mult își doriseră un copil. Sfântul Ioan Damascenul le aduce complimente, adresându-le aceste cuvinte: “Ioachim și Ana soți binecuvântați! Lumea întreagă vă rămâne îndatorată, căci datorită vouă ea a putut să ofere Creatorului cel mai frumos dar și anume o mamă vrednică de cinste, singura vrednică de cel care a creat-o”. Se bucură întreg pământul, căci nașterea Sfintei Fecioare Maria prevestește ceasul apropiatei eliberări. Se pleacă astăzi peste leagănul Mariei și se bucură însăși Sfânta Treime: Tatăl își vede în acest prunc capodopera mâinilor sale; Fiul își privește mama, iar Sfântul Duh își admiră mireasa.

Celebrul poet italian Dante Alighieri în renumita sa operă Divina Comedie în capitolul Paradisul (XXIII, 127-129) descrie într-un stil ce îi este specific entuziasmul cu care îngerii și sfinții cântă fericiți la nașterea Mariei: “Bucură-te Regina Cerului!”

Iată întregul univers se bucură și cântă la această mare sărbătoare și împreună cu însuși Creatorul contemplă cea mai frumoasă creatură din univers. Dar dacă îngerii și sfinții, chiar Sfânta Treime se bucură la nașterea ei, care este atitudinea noastră? Să adorăm negrăitele desfătări ce le-a avut Sfânta Treime la nașterea ei fericită. Această naștere nu a fost ca a celorlalți copii. Aceștia vin în lume ca păcătoși și dușmani ai lui Dumnezeu, și e necesar ca apa botezului să-i purifice de păcatul strămoșesc cu care se nasc, însă Sfânta Fecioară s-a născut fără acest păcat deoarece este privilegiata lui Dumnezeu. Sigur, unii sau alții ar putea obiecta: înălțimea calităților ei ne îndepărtează de dânsa. Cum putem noi sărmani păcătoși să ne apropiem de cea care este privilegiata lui Dumnezeu, de cea care în întregul pelerinaj al vieții ei pământești a exercitat atât de perfect toate virtuțile, dând dovadă de cea mai mare puritate, umilință, răbdare, iubire, și mai ales ascultare față de Dumnezeu, dintre toate creaturile raționale?! Însă a o considera pe Sfânta Fecioară ca inaccesibilă și excepțională în calitățile ei numeroase ne-ar putea face să ne simțim dispensați în a o imita. Ea este aleasa lui Dumnezeu, dar simultan este exemplu demn de urmat pentru noi creștinii. Într-adevăr a fi conceput fără păcat este un privilegiu unic. Sfânta Fecioară Maria încă de la zămislire este deja botezată prin acțiunea Duhului Sfânt. Dar, oare, noi creștinii nu am fost botezați imediat după naștere? Nu am primit noi, oare, harul sfințitor? Ea s-a născut fără păcatul originar, dar noi după Botez n-am fost, oare, purificați de acest păcat? De aceea nu există motive să ne simțim dispensați în a o imita.

Nașterea sfintei Fecioare Maria este un eveniment ce nu poate fi trecut fără observație. Ea semnifică vestea cea bună adusă întregii Biserici. Dar precum aurora vestește ziua ce urmează, tot astfel nașterea Sfintei Fecioare a vestit și a inaugurat viața preasfântă a ei, viața și mai minunată a lui Isus și viața Bisericii care este extensiunea misterioasă a aceleia a lui Isus, după cum ne învață Conciliul Vatican al II-lea în Constituția Dogmatică despre Biserică, Lumen Gentium.

Noi cunoaștem toate particularitățile vieții ei din meditarea misterelor mântuirii pe care le sărbătorim în timpul anului liturgic. Cuvintele rostite de sfânta Fecioară ne dau posibilitatea să pătrundem în sanctuarul sufletului ei și să admirăm frumuseți incomparabile. Dar aceste frumuseți supranaturale care au strălucit în viața ei, nu a fost altceva decât expansiunea comorilor de haruri și de sfințenie ce le-a avut deja la nașterea ei. Misterul nașterii ei care, în ordinea naturii, a fost primul dintre misterele vieții exterioare ale Mariei, a fost așadar preludiul și anunțul tuturor celorlalte mistere, conținându-le precum sămânța plantei conține însăși planta ce va răsări din ea.

Fiind preludiul vieții lui Isus, nașterea Sfintei Fecioare a fost în același timp aurora unei zile mai frumoase și mai strălucite. De fapt, în timp ce începe viața unei sublime regine, de asemenea începe și viața Cuvântului întrupat care se va naște din ea. Până la venirea lui Isus în lume, toate evenimentele biblice legate de nașterea Mântuitorului erau “pregătire” și “vestire” ale venirii sale între noi. Maria a fost ultima și excelenta pregătire și anunțul cel mai sfânt al venirii lui Mesia. Cuvântul lui Dumnezeu înainte de a ne vizita în surghiunul nostru pământesc își alege un tabernacol pe care îl sfințește și îl împodobește. Iată, Maria, ca un tron sublim figurat în acela pe care l-a construit regele Solomon în mărețul templu zidit lui Dumnezeu, a fost scutită de orice păcat, îmbrăcată în sfințenie și îmbogățită cu toate harurile. Nașterea Sfintei Fecioare Maria a însemnat și începutul mântuirii noastre. Iată de ce sărbătoarea de astăzi este o zi de bucurie. Desigur, nu de intensitatea bucuriei sfinte ce caracterizează sărbătoarea nașterii lui Cristos, dar o bucurie ce trebuie să ne cuprindă la anunțul apropiatei împliniri a acestui fericit mister.

Nașterea Sfintei Fecioare Maria este în același timp anunțul și începutul vieții Bisericii în care noi suntem încorporați prin sacramentul Botezului. Nașterea ei este începutul și anunțul împărăției harului. Sfințenia cu care se îmbracă sufletul ei, este rodul harului. Ea însăși este model de perfecțiune după care se vor forma aleșii lui Dumnezeu. În calitate de fii ai Sfintei Fecioare Maria să mergem și noi pe urma sa. Janez Jenko, un teolog ceh în cartea sa intitulată “Maria și timpul nostru”, relatând despre primul președinte al S.U.A., George Washington, spune că avea lângă patul său o imagine a Maicii Domnului. Un profesor, bun creștin venind în vizită și văzând acea imagine a exclamat: “Credeam că sunteți protestant!” Președintele îi răspunse: “Sunt, dar cum poți să iubești Fiul, să-l cinstești, dacă nu o iubești pe Mama sa?”

În fața unei astfel de persoane nobile nu ne rămâne altceva de făcut decât să o contemplăm pe Maria în misterul lui Cristos și al Bisericii. Sfântul Părinte Papa Ioan al XXIII-lea, care a pregătit lucrările de deschidere ale Conciliului al II-lea din Vatican, a încredințat această importantă lucrare de reformă a Bisericii, ocrotirii sfintei Fecioare Maria. Acest Conciliu ne învață că Mama lui Dumnezeu și mama noastră este cu totul orientată spre Cristos, cu totul relativă, dependentă, și subordonată misterului său. Dar care este semnificația acestor cuvinte: “cu totul relativă, dependentă și subordonată misterului lui Cristos?” Maria, ca simplă creatură ieșită din mâinile celui Preaînalt comparată cu această infinită Maiestate, este o ființă relativă care își are existența de la Creator ca oricare altă creatură. Numai Dumnezeu este Cel care este, adică Cel care există prin sine. Cu toate acestea din condescendența lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară Maria este membru eminent și mijlocitoare prin execelență a poporului lui Dumnezeu. De aceea astăzi, în sărbătoarea nașterii ei, să cerem mijlocirea ei la Fiul său Isus Cristos pentru ca El să ne ofere harul necesar de a putea păși pe urmele ei și, atrași fiind de parfumul virtuților sale, să nu încetăm a o iubi și a o preamări împreună cu întregul cor al îngerilor și al sfinților. Să reînnoim respectul, iubirea și încrederea ce trebuie să o avem față de Sfânta Fecioară.

Mihai DIAC


Article printed from Predici: http://www.predici.cnet.ro

URL to article: http://www.predici.cnet.ro/arhive/15/